• Nauczyciele

   • Dyrektor Mariola Czypionka
    nauczyciel informatyki, edukacji wczesnoszkolnej
    Dyrektor Mariola Czypionka
   • Wicedyrektor Marzena Gąsiorek
    nauczyciel matematyki
    Wicedyrektor Marzena Gąsiorek
   • Katarzyna Adamek
    nauczyciel muzyki, plastyki, techniki, wychowania komunikacyjnego i arteterapii
    Katarzyna Adamek Wychowawca: 6b
   • Agnieszka Balicka
    nauczyciel geografii, przyrody i informatyki
    Agnieszka Balicka Wychowawca: 7a
   • Izabela Bartkowska
    Wychowawca: 1a
    nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel świetlicy
    Izabela BartkowskaWychowawca: 1a
   • Gabriela Bednarek
    nauczyciel chemii
    Gabriela Bednarek
   • Barbara Borek-Witkowska
    nauczyciel języka polskiego
    Barbara Borek-Witkowska Wychowawca: 5a
   • Edyta Burakowska
    nauczyciel języka niemieckiego
    Edyta Burakowska
   • Barbara Burkiewicz-Wojdat
    nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów, terapeuta integracji sensorycznej
    Barbara Burkiewicz-Wojdat
   • Agnieszka Chaberek
    psycholog szkolny
    Agnieszka Chaberek
   • Mariola Dziedzic
    nauczyciel matematyki
    Mariola DziedzicWychowawca: 5b
   • Ewa Głos
    nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
    Ewa GłosWychowawca: 2a
   • Marzena  Grzegorczyk-Natkaniec
    nauczyciel języka polskiego i edukacji regionalnej
    Marzena Grzegorczyk-NatkaniecWychowawca: 6a
   • Patrycja Hankus
    nauczyciel języka angielskiego
    Patrycja Hankus
   • Łukasz Helwing
    nauczyciel wychowania fizycznego
    Łukasz Helwing
   • Dagmara Kawulok
    pedagog specjalny, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog, terapeuta integracji sensorycznej
    Dagmara Kawulok
   • Joanna Kral
    bibliotekarz
    Joanna Kral
   • Aleksandra Kita
    nauczyciel informatyki, edukacji informatycznej, nauczyciel świetlicy
    Aleksandra Kita
   • Agnieszka Konieczniak
    nauczyciel geografii oraz historii w klasach dwujęzycznych
    Agnieszka Konieczniak
   • Aleksandra Kowalczyk
    wychowawca świetlicy, pedagog
    Aleksandra Kowalczyk
   • Danuta Koźlik
    nauczyciel języka angielskiego
    Danuta KoźlikWychowawca: 4a
   • Katarzyna Kuroczka
    wychowawca świetlicy
    Katarzyna Kuroczka
   • Bożena Kurzeja
    nauczyciel biologii w klasach dwujęzycznych
    Bożena Kurzeja
   • Marek Leszczyna
    ksiądz katecheta
    Marek Leszczyna
   • Mariusz Martyniak
    nauczyciel wychowania fizycznego
    Mariusz Martyniak
   • Beata  Odrzywołek
    nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, doradztwa zawodowego, wychowania fizycznego
    Beata Odrzywołek Wychowawca: 3b
   • Magdalena Pastuszka-Fuks
    nauczyciel języka polskiego
    Magdalena Pastuszka-FuksWychowawca: 8a
   • Robert Proksa
    nauczyciel wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa
    Robert Proksa
   • Magdalena Przebieracz
    nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów
    Magdalena Przebieracz
   • Izabela Radwańska
    nauczyciel historii, wos-u, etyki, nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów
    Izabela Radwańska
   • Wiesława Smuda
    nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
    Wiesława Smuda Wychowawca: 3a
   • Elżbieta Taborek
    nauczyciel współorganizujący kształcenie
    Elżbieta Taborek
   • Monika Tytko
    logopeda, nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów
    Monika Tytko
   • Klaudia Warczek
    nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów
    Klaudia Warczek Wychowawca: 4b
   • Bożena Wołoszyn
    nauczyciel fizyki, geografii, biologii, wdż-tu
    Bożena Wołoszyn Wychowawca: 7b
   • Karolina Żołna
    nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel świetlicy
    Karolina Żołna Wychowawca: 1b
   • Agata Żymła
    nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów
    Agata Żymła Wychowawca: 2b