• Piotr Korus - oznaczenie grobu weterana

    • Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w kwietniu 2024 r. uznało wniosek naszej nauczycielki p. Katarzyny Kuroczki o uznanie mogiły śp. Piotra Korusa za grób weterana walk o niepodległość Polski i wpisało go do rejestru grobów weteranów pod numerem 7987.

      

     Mogiła znajduje się na cmentarzu parafii św. Jacka w Mysłowicach Morgach przy ul. Granicznej w sektorze nr 5, w rzędzie nr 5.

      

     Otrzymaliśmy od IPN pismo przewodnie do p. Kuroczki, oryginał zawiadomienia do zarządcy cmentarza o uznaniu mogiły Piotra Korusa za grób weterana oraz oryginalną plakietkę, którą wspólnie z IPN oraz władzami miasta uroczyście naklei nasza szkoła.

      

     Dzięki umieszczeniu mogiły Piotra Korusa w rejestrze grobów weteranów mogliśmy się zwrócić do Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Katowicach o oznaczenie tegoż miejsca pochówku byłego powstańca śląskiego także plakietką "Tobie Polsko". Naczelnik Biura przychylił się do naszej prośby.

      

     Uroczystości przytwierdzenia obu oznaczeń odbędą się w czerwcu 2024 r.

     Piotr Korus (08.09.1885 - 28.09.1972) uczestniczył w trzech powstaniach śląskich, współorganizował Polską Organizację Wojskową Górnego Śląska w Brzezince, założył wiele towarzystw, w tym Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Brzezince i Kosztowach, od 1920 r. stał na czele okręgu mysłowickiego "Sokoła", od 1924 r. był aktywnym i szanowanym wieloletnim naczelnikiem gminy Brzezinka (do 1939 r.), a także współorganizował Związek Powstańców Śląskich. Wraz z ZPŚ wybudował w Brzezince i Kosztowach pomniki powstańców śląskich, które nie przetrwały do czasów współczesnych, gdyż hitlerowcy rękami zmuszonych do tego powstańców zburzyli je po wejściu na Górny Śląsk w 1939 r.

     Obecne pomniki przy ul. Brzezińskiej w Brzezince oraz Kosztowskiej w Kosztowach są budowlami powojennymi.

      

     Na zdjęciu Piotr Korus podczas uroczystego odsłonięcia pomnika powstańców śląskich w Kosztowach. Siedzi po prawej stronie, pierwszy od pomnika, w jasnym płaszczu, z kapeluszem w dłoni.

     Zdjęcie pochodzi z archiwum p. Bogusława Polaka z Mysłowickiego Towarzystwa Historycznego im. Jacoba Lustiga.

     #szkołapatriotów

     #szkołapatriotówsp10mce

     Pragniemy poinformować, że 18 czerwca 2024 roku nasza szkoła organizuje uroczystość z okazji zamieszczenia na grobie śp. Piotra Korusa oznaczeń "Grób weterana walk o wolność i niepodległość Polski" oraz "Tobie Polsko" nadanych tej mogile przez Instytut Pamięci Narodowej na wniosek naszej szkoły.

     Naszą szkołę z tej okazji odwiedzi wielu gości, m.in.: przedstawiciele IPN-u, Urzędu Miasta, Kuratorium Oświaty, Muzeum w Mysłowicach, Związku Górnośląskiego, Mysłowickiego Towarzystwa Historycznego im. Jacoba Lustiga, Proboszczowie z Brzezinki i Morg oraz Rodzina śp. Piotra Korusa (wnuk i wnuczka).

     W programie uroczystości przewidziano:

     o godz. 9.00 - uroczystą akademię poświęconą Piotrowi Korusowi i powstańcom śląskim w sali gimnastycznej - w ramach akademii zostanie odegrany hymn Polski na fletach, klasa 3b zaśpiewa pieśni powstańcze, uczniowie klas trzecich oraz klasy 8 przedstawią recytację wierszy, uczennice klasy 1 i 6 pokażą krótki program akrobatyczny, zaprezentujemy nasz film o powstaniach, zaprezentowane zostaną portrety Jana Bielanika i Piotra Korusa wykonane przez ósmoklasistki w darze dla naszej szkoły oraz Naczelnik Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa  IPN p. Jan Kwaśniewicz powie słowo o idei oznaczania grobów weteranów i powstańców śląskich. Podczas akademii planujemy jeszcze jedną niespodziankę, ale póki co niech pozostanie ona niespodzianką :).

     o godz. 11.00 - uroczyste zamieszczenie wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej na grobie śp. Piotra Korusa oznaczeń Grób weterana walk o wolność i niepodległość Polski oraz Tobie Polsko na cmentarzu parafii św. Jacka w Mysłowicach Morgach przy ul. Granicznej 18.

     Z racji na ograniczone rozmiary naszej sali gimnastycznej w akademii wezmą udział uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście, ale serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na uroczystości o godz. 11.00 na cmentarzu w Morgach. Niech to będzie wielkie święto brzezinian, bo mamy się czym szczycić!

     Sylwetka Piotra Korusa:
     Piotr Korus (1885-1972) uczestniczył w trzech powstaniach śląskich, współorganizował Polską Organizację Wojskową Górnego Śląska w Brzezince, założył m.in. Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Brzezince i Kosztowach oraz Związek Powstańców Śląskich, a w latach 1924-1939 był naczelnikiem gminy Brzezinka. Spoczywa w Morgach.

     Na zdjęciu siedzi trzeci od lewej.