• Biblioteka

     • CO POZA KSIĄŻKAMI??? ZOBACZCIE:

     •  

      Organizacja konkursów szkolnych i konkursów miejskich.

      Organizacja imprez (np. Wieczór Wróżb Andrzejkowych)

      Organizacja wyjść do:

      • innych bibliotek
      • muzeum
      • kina
      • na wystawy
      • na spotkania autorskie

       

      Organizacja Turniejów szachowych

      Kiermasze książek

      Wycieczki

      Wystawy