• Pamięć81

          • Spotkanie z aktywnym działaczem NSZZ Solidarność

          • 27.10.2021 r. naszą szkołę odwiedził  Pan Jerzy Fik. Spotkanie z aktywnym działaczem NSZZ ”Solidarność” w Kopalni Mysłowice i członkiem pięcioosobowego zarządu  z okresu stanu wojennego pomogła nam zorganizować Pani Ewa Głos, za co jej pięknie dziękujemy.  Na spotkanie zaproszono młodzież klas 7 i 8, która to przeprowadziła z gościem wywiad. Pan Jerzy jest „skarbnicą wiedzy” o grudniu 1981, gdyż brał on czynny udział w tych wydarzeniach  na KWK Mysłowice, jako członek zarządu Solidarności. Opowiedział nam, jak był dwukrotnie internowany przez komunistyczne władze PRL i że musiał wyjechać z kraju, by ochronić rodzinę, za którą bardzo tęsknił. Jednocześnie Pan Jerzy Fik zainspirował nas do udziału w konkursach: literackim, plastyczno – literackim i filmowym, które to realizowane są w ramach projektu PAMIĘĆ 81, a pod patronatem: Poseł do Parlamentu Europejskiego Pani Jadwigi Wiśniewskiej, Marszałka Województwa Śląskiego Pana Jakuba Chełstowskiego, Śląskiego Kuratora Oświaty Pani Urszuli Bauer, Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności, NSZZ „Solidarność”, IPN Oddział w Katowicach, Stowarzyszenia „Dumni z Polski”. Spotkanie z Panem Jerzym to była „żywa lekcja historii” o wydarzeniach, które miały miejsce 40.lat temu. Ten sympatyczny człowiek odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności zasługuje na nasz najwyższy szacunek.