• Pamięć81

          • Projekcja filmu Nie zabierajcie Mamy

          • Uczniowie klas 6-8 obejrzeli film "Nie zabierajcie Mamy", który m.in. dotyczył bezpośrednio wydarzeń z okresu wprowadzenia w Polsce stanu wojennego i losu kobiet, które przeżywały rozłąkę z dziećmi, ponieważ były internowane.