• Aktualności

      • Szkolny Konkurs Geograficzny „GEUŚ na 5”

      • 6 czerwca odbył się finał Szkolnego Konkursu Geograficznego „GEUŚ na 5”. Konkurs skierowany był do uczniów klas V i VI, i swym zakresem odnosił się do treści, osiągnięć i umiejętności zawartych w podstawie programowej przedmiotu geografia. Składał się z dwóch etapów. Do konkursu przystąpiło 6 uczniów. W I etapie uczniowie zmagali się z testem elektronicznym ‘Kahoot!” obejmującym 30 pytań jednokrotnego wyboru. Na udzielenie odpowiedzi na każde pytanie uczniowie mieli po 20 sekund. Każdy uczeń mógł uzyskać maksymalnie 30 punktów. W II etapie uczniowie odpowiadali „TAK” lub „NIE” na pytania zamknięte, podnosząc tabliczki z odpowiednim napisem oraz udzielali krótkich odpowiedzi
       na pytania otwarte.

       Zwycięzcą został Maciej Raś z kl. V a, II miejsce zajęła Sara Pawlicka również z kl. V a, a III miejsce Bartosz Jóźwik z kl. VI a.

       Każdy uczeń, który wziął udział w konkursie otrzymał ocenę celującą z aktywności oraz punkty dodatnie z zachowania. Zwycięzcy uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Radę Rodziców. Konkursy przygotowane i przeprowadzone zostały przez panie Agnieszkę Balicką oraz Bożenę Wołoszyn.

      • Szkolny Konkurs Geograficzny „GEUŚ odkrywa Polskę”

      •    22 kwietnia rozstrzygnięto Szkolny Konkurs Geograficzny „GEUŚ odkrywa Polskę”. Konkurs skierowany był do uczniów klas VII i VIII, i swym zakresem odnosił się do treści, osiągnięć i umiejętności zawartych w podstawie programowej przedmiotu geografia. Składał się z dwóch etapów. Do I etapu przystąpiło 7 uczniów. W I etapie uczniowie zmagali się z testem obejmującym 10 pytań jednokrotnego wyboru oraz 8 zadań otwartych, korzystając z atlasu geograficznego „Polska, kontynenty, świat”. Na rozwiązanie wszystkich zadań uczniowie mieli 45 minut. W II etapie uczniowie rywalizowali w turnieju „Środowisko przyrodnicze Polski”, którego zasady są bardzo podobne do teleturnieju „Jeden z dziesięciu”. Turniej składał się z trzech rund. Nauczyciel zadawał pytania dotyczące Polski, a na odpowiedź uczestnicy mieli po 10 sekund. 

       Zwyciężył Wojciech Sroka z kl. VII b, II miejsce zajął Marcin Mrozik z kl. VIII b, a III miejsce zajęła Antonina Król z kl. VII b.

       Każdy uczeń, który wziął udział w konkursie otrzymał ocenę celującą z aktywności oraz punkty dodatnie z zachowania. Zwycięzcy uczniowie nagrodzeni zostali dyplomami oraz książkami o tematyce geograficznej, ufundowanymi przez Radę Rodziców.Konkurs przygotowany i przeprowadzony został przez panie Agnieszkę Balicką oraz Bożenę Wołoszyn.

      • TURNIEJ SZACHOWY

      • W marcu 2022 r. Samorząd Uczniowski zorganizował i przeprowadził Turniej Szachowy dla uczniów klas IV-VIII. Sędziami Turnieju byli pan Robert Proksa oraz pani Małgorzata Siupka. Zwycięzcą okazał się Paweł Wróbel z kl. VIII b. Zwycięzcy uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Radę Rodziców.